Đèn Laser Vòng Thời Gian Bảo hành uy tín, Cam kết giá tốt

Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian

Laser Vòng Thời Gian là giải pháp tốt và hiệu quả dùng để làm đẹp và trang trí cho phòng Karaoke, Cà Phê... Hay dùng để đánh trung tâm cho bàn Dj

Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 1
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 2
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 3
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 4
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 5
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 6
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 7
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 8
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 9
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 10
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 11
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 12
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 13
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 14
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 15
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 16
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 17
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 18
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 19
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 20
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 21
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 22
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 23
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 24
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 25
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 26
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 27
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 28
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 29
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 30
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 31
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 32
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 33
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 34
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 35
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 36
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 37
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 38
Máy chiếu Laser Vòng Thời Gian 39

Ưu điểm tối ưu

 • Cảm ứng âm thanh độc đáo.
 • Chế độ chạy AUTO

Công suất của bóng

 • Sử dụng 2 bóng LASER
 • Green 80mw
 • Red 150mw
2,500,000 đ
Mua hàng

Sản phẩm vừa xem

Laser vòng thời gian

Thông tin

Giới thiệu