Liên hệ mua đèn laser

Địa chỉ: 86 Ông Ích Khiêm phường 14 quận 11  
Hotline: Phòng kinh doanh:  0909.583.880 (A.Phong)

            Phòng kỹ thuật:  0902.156.146 (A.Thành)

Yahoo mail: densankhau.info86@gmail.com

 

Liên hệ qua Email
 (*)
 (*)
 (*)

Thông tin liên hệ

Tên của tôi Thành,
Nickname kl.
Trang web của tôi: .
Nơi sinh sống: Việt Nam,
Hồ Chí Minh

Công việc
Chức vụ Quản lý bán hàng
tại Âm thanh ánh sáng PAH.
Bạn bè:
Qúy Phan,
Phan Huy

Thông tin

Giới thiệu